Halal Hub

Pledge Completeness Score: 100 %
Photo: Halal Hub
Pledge Category: Policy
Full Pledge: To create a state-level "Halal Hub", including the role of producing Selangor's halal certification.
EXCO: Y.B. DATO' DR. AHMAD YUNUS BIN HAIRI
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP HAL EHWAL AGAMA ISLAM, ADAT MELAYU & WARISAN, PEMBANGUNAN DESA DAN KAMPUNG TRADISI
KUASA comments:

Kawasannya dekat dengan Pelabuhan Kelang. Ada beberapa syarikat beroperasi. Janji ini nampak seperti satu tindakan simbolik kerana hanya menyediakan kawasan dan peluang pensijilan yang dikeluarkan oleh badan yang dikawal oleh kerajaan negeri. Tanpa tanda kejayaan ataupun "target achievement" untuk pihak KUASA sukar untuk menentukan kesahihan ataupun relevance janji ini kepada penduduk Selangor.